Rewelacyjne AC, NNW, ASS

 

Dla kogo?

Polisę  autocasco można  zawrzeć  z osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi działalność gospodarczą. Polisę  można zawrzeć także na rzecz osoby trzeciej  wymienionej w polisie.

Co  jest przedmiotem  ubezpieczenia ?

Przedmiotem ubezpieczenia są  pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery i przyczepy wraz z wyposażeniem zarejestrowane na terenie RP.

Jaki jest zakres ubezpieczenia ?

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu pojazdu na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem, działania osób trzecich, uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych, uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez przewożone osoby wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, uszkodzenia pojazdu w następstwie jego kradzieży lub zabrania w celu krótkotrwałego użycia.