Ubezpieczenia turystyczne

 

Do kogo adresowane jest ubezpieczenie?

Zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych, podczas wyjazdów zagranicznych w celach prywatnych (turystycznie), jak i w celu wykonywania pracy zawodowej.

 

 Co i w jakim zakresie może zostać objęte ubezpieczeniem?

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia,
  • ubezpieczenie pomocy w podróży,
  • ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
  • ubezpieczenie opóźnienia lotu,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.