Ubezpieczenie majątku firmy

 

Do kogo adresowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie adresowane  jest do małych i średnich Przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą dokumentowaną księgami handlowymi lub księgami przychodów i rozchodów.

Co i w jakim zakresie może zostać objęte ubezpieczeniem?

Zakres ubezpieczeń jest indywidualnie konstruowany w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i posiadanego mienia, co zapewnia najlepszą i najkorzystniejszą cenową ochronę ubezpieczeniową.
Ubezpieczeniem mogą zostać  objęte

  • mienie od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • odpowiedzialność  cywilna.
  • sprzęt  elektroniczny  od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników danych,
  • mienie w transporcie krajowym (cargo),
  • wandalizm,
  • szyby  i inne przedmioty szklane od stłuczenia,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków