Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

 

Co obejmuje?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową) w związku z prowadzeniem czynności życia prywatnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni interesy majątkowe Ubezpieczonego, w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym i/lub posiadanym mieniem, posiadaniem zwierząt domowych, użytkowaniem roweru lub wózka inwalidzkiego bez napędu mechanicznego oraz uprawianiem sportu o charakterze rekreacyjnym.